Vietnes jaunumi

Studiju iespējas attālināti

by Edmunds Mickus -

Rosinām izmantot organizācijai pieejamos e-risinājumus attālinātām studijām. Piem. rīks Google Meet, kas pieejams JVLMA e-pasta lietotājiem, ļauj noturēt attālinātu sapulci uzaicinot vairākus lietotājus vai grupas. JVLMA docētājiem tiks izsūtīta informācija par šādu rīku. Tas dod iespēju lekciju noturēt attālināti, izmantojot gan viedtālruni, gan datoru.

Ja nepieciešama palīdzība, lūdzu sazinieties ar JVLMA IT daļu pa e-pastu.

Reģistrācija kursiem!

by Edmunds Mickus -

Piereģistrēšanos e-studiju kursiem studentiem jāveic pašrocīgi , izņemot gadījumus, kad kurss pieejams tikai ar specifisku e-studiju kursu pieejas atslēgu!

Kursa atslēga jājautā atiecīgā e-studiju kursa pasniedzējam un tad jāveic reģistrācija izmantojot šo atslēgu!

Informācija

by Edmunds Mickus -

Informējam, ka e-studiju vides pieejas dati esošajiem JVLMA studējošajiem tiek nosūtīti automātiski (1. kurss) vai pēc pieprasījuma, sūtot to uz it@jvlma.lv. STUDENTU PAŠU IZVEIDOTIE KONTI TIKS DZĒSTI - pašrocīga kontu izveide paredzēta potenciālajiem reflektantiem. Pieeja JVLMA nodrošinātajiem e-studiju kursiem tiks īstenota TIKAI caur JVLMA izveidotajiem lietotāju kontiem.


Available courses

Klasiskās improvizācijas profesors Džons Mortensens (klavieres, ASV) - lekcija, meistarklase, JVLMA studējošo koncerts un profesora koncerts LMT kamerzālē (17.04.2018.).

Profesors Džons Mortensens ir viens no vadošajiem speciālistiem klasiskās improvizācijas jomā. Viņš regulāri ar koncertiem un meistarklasēm viesojas ASV un Eiropas koledžās un universitātēs, sniedzot arī apjomīgus improvizāciju koncertus 18. un 19. gadsimta mūzikas stilos. Drīzumā "Oxford University Press" laidīs klajā viņa grāmatu par klasisko improvizāciju.
Lekcijā JVLMA Džons Mortensens velta uzmanību trijiem jautājumiem - kādēļ gandrīz visi 18. gadsimta taustiņinstrumentālisti bija izcili improvizatori, kādēļ improvizācija pazudusi no 20. gadsimta mūzikas izglītības programmām, kā mūsdienu studenti var apgūt klasiskos improvizācijas stilus - skaistus un tonālus, nevis mehāniskus un atonālus. Koncertā profesors uz vietas improvizē 18. gadsimta stilos, veidojot tādas formas kā tokātu, čakonu, franču uvertīru un fūgu. Visa koncertā dzirdamā mūzika ir radīta uz vietas, klausītāju priekšā un neviens no skaņdarbiem nav iepriekš sagatavots.

Kurss paredzēts:

- 1. un 2. kursa bakalaura studentiem: tematiskā daļa "Angļu valoda (Pre-Intermediate/Intermediate level)";

- 3. kursa bakalaura studentiem: C daļas izvēles kurss.


Kurss paredzēts:

- 1. un 2. kursa bakalaura studentiem: tematiskā daļa "Angļu valoda (Upper Intermediate/Advanced level)";

- 3. kursa bakalaura studentiem: C daļas izvēles kurss.


Kursa mērķis ir 1) sniegt pārskatu par Aristoteļa filozofiju, t. i., teorētiskajām, praktiskajām un produktīvajām zinātnēm, un loģiku kā “organonu”; 2) semināros diskutēt par izvēlētiem Aristoteļa tekstiem un Aristoteļa filozofijas tēmu aktualitāti mūsdienu filozofijā un humanitārajās zinātnēs.

Informācija par procesiem JVLMA no 13.03.2020. līdz 12.05.2020 / Information on Procedures at JVLMA from 13.03.2020 to 12.05.2020

Kurss iepazīstina ar vispārīgiem baroka laikmeta mūzikas atskaņošanas principiem, raugoties no vēsturiski informētas atskaņošanas prakses pozīcijām. Studējošais iegūst zināšanas par baroka mūzikas stilistiku raksturojošiem aspektiem, tos saistot ar zināšanām par Eiropas un pasaules zemju vēsturi, kultūru, mākslu, filosofiju, mitoloģiju, estētiku, attiecīgi izprotot atšķirības un arī līdzības starp dažādu laikmetu un reģionu ietekmējošiem faktoriem, fenomeniem.


Elektroakustiskās mūzikas kursu apgūst kompozīcijas nodaļas studenti 6. un 7. studiju semestrī
Dot priekšstatu par ētikas priekšmetu, ētisko uzskatu vēsturisko attīstību, un ētikā risināmo problēmu loku.
Studiju kursa Harmonija satura mērķis ir nostiprināt priekšstatu un zināšanas par harmoniju kā mūzikas valodas svarīgu un nozīmīgu daļu, balstoties uz Antīkās kultūras, viduslaiku kultūras un Eiropas kultūrvēstures Jaunā laika (no renesanses līdz 21. gadsimtam) mūzikas mākslas mantojumu un tradīcijām.
Studiju kursa Harmonija satura mērķis ir nostiprināt priekšstatu un zināšanas par harmoniju kā mūzikas valodas svarīgu un nozīmīgu daļu, balstoties uz Antīkās kultūras, viduslaiku kultūras un Eiropas kultūrvēstures Jaunā laika (no renesanses līdz 21. gadsimtam) mūzikas mākslas mantojumu un tradīcijām
Studiju kurss "Ievads kultūras analīzē" paredzēts profesionālā bakalaura studiju programmu 2. semestra studentiem (A daļa). Docētājs - Andrejs Mūrnieks (15 kontaktstundas ar ieskaiti).
Studiju kurss sniedz zināšanas taustiņinstrumentu spēles metodikas inovācijās profesionālā maģistra studiju programmas Mūzika trešā semestra studējošajiem.
This course is designed for foreign exchange students visiting JVLMA.
Kora darba metodika (4. semestris)
Studiju kurss paredzēts profesionālā un akadēmiskā maģistra studiju programmu 1. semestra studējošajiem.

Latvian language (for beginners and Erasmus students)

Latviešu mūzikas vēsture
Latviešu mūzikas vēsture

C daļas studiju kurss 5. un 6. semestra bakalauriem.

Mūsdienu kompozīcijas tehnikas
Metodikas kurss piedāvā teorētiskus pamatprincipus, praktiskas darba formas un metodiskās aktivitātes mūzikas mācīšanai pirmsskolā
Mūzikas forma (5. semestris)
Mūzikas forma (6. semestris)

Mūzikas mācīšanas metodikas kurss ietver mūzikas mācīšanas pamatnostādnes, principus, darba formas, metodes, paņēmienus un radošus uzdevumus


Mūzikas mācīšanas metodikas kurss ietver mūzikas mācīšanas pamatnostādnes, principus, darba formas, metodes, paņēmienus un radošus uzdevumus


Mūzikas mācīšanas metodikas kurss ietver mūzikas mācīšanas pamatnostādnes, principus, darba formas, metodes, paņēmienus un radošus uzdevumus


Mūzikas mācīšanas metodikas kurss ietver mūzikas mācīšanas pamatnostādnes, principus, darba formas, metodes, paņēmienus un radošus uzdevumus


Mūzikas mācīšanas un kora darba metodika 7. semestrī aktualizē mūzikas mācīšanas pamatnostādnes Latvijā un pasaulē
Mūzikas teorija un analīze
Mūzikas teorija un analīze
Mūzikas teorija un analīze
Mūzikas teorija un analīze
(3., 4. semestris, Kompozīcijas, SOD, POD, Mūzikas vēstures, teorijas un žurnālistikas studenti)
Polifonija (3. - 4. semestris)
Polifonija (3. - 4. semestris)
A-daļas studiju kurss "Profesionālā etiķete" paredzēts 3. semestra maģistrantiem
3. semestra Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles programmas studenti un attiecīgo instrumentu spēles pedagogi

Kurss paredzēts:

- 1. un 2. kursa bakalaura studentiem: tematiskā daļa "Vācu valoda (iesācējiem)";

- 3. kursa bakalaura studentiem: C daļas izvēles kurss "Vācu valoda (iesācējiem)".

Studiju kursa Vispārējā metodika - II satur mācību nodarbības struktūras, vērtēšanas un didaktiskos materiālus. 

Projekts izstrādāts ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu, līgums 2018-1-KMA100-P Kkf

Projekta norises laiks: 3.04.–31.10.2018.

Projekta vadītāja: Prof. Dr. Lolita Fūrmane

Projekta līdzstrādnieki: Dr. Zane Prēdele, Dr. Ieva Rozenbaha,  Dr. Ilze Šarkovska-Liepiņa, JVLMA doktorante Kristiāna Vaickovska, JVLMA studentes Gunda Miķelsone un Anna Marta Burve  

Viesu piekļuve tiek nodrošināta, sūtot pieprasījumu uz e-pastu zane.predele@jvlma.lv .