Vietnes jaunumi

Reģistrācija kursiem!

by Admin User -

Piereģistrēšanos e-studiju kursiem studentiem jāveic pašrocīgi , izņemot gadījumus, kad kurss pieejams tikai ar specifisku e-studiju kursu pieejas atslēgu!

Kursa atslēga jājautā atiecīgā e-studiju kursa pasniedzējam un tad jāveic reģistrācija izmantojot šo atslēgu!

Informācija

by Admin User -

Informējam, ka e-studiju vides pieejas dati esošajiem JVLMA studējošajiem tiek nosūtīti automātiski (1. kurss) vai pēc pieprasījuma, sūtot to uz it@jvlma.lv. STUDENTU PAŠU IZVEIDOTIE KONTI TIKS DZĒSTI - pašrocīga kontu izveide paredzēta potenciālajiem reflektantiem. Pieeja JVLMA nodrošinātajiem e-studiju kursiem tiks īstenota TIKAI caur JVLMA izveidotajiem lietotāju kontiem.


Available courses

Sagatavošanas kurss mūzikas teorijā

Kurss paredzēts, lai sagatavotos iestājeksāmeniem JVLMA.

Sagatavošanas kurss mūzikas literatūrā

Kurss paredzēts, lai sagatavotos iestājeksāmeniem JVLMA.

Lai izpildītu testu, izmantojiet kursa aprakstā norādītos pieteikšanās datus!

Klasiskās improvizācijas profesors Džons Mortensens (klavieres, ASV) - lekcija, meistarklase, JVLMA studējošo koncerts un profesora koncerts LMT kamerzālē (17.04.2018.).

Profesors Džons Mortensens ir viens no vadošajiem speciālistiem klasiskās improvizācijas jomā. Viņš regulāri ar koncertiem un meistarklasēm viesojas ASV un Eiropas koledžās un universitātēs, sniedzot arī apjomīgus improvizāciju koncertus 18. un 19. gadsimta mūzikas stilos. Drīzumā "Oxford University Press" laidīs klajā viņa grāmatu par klasisko improvizāciju.
Lekcijā JVLMA Džons Mortensens velta uzmanību trijiem jautājumiem - kādēļ gandrīz visi 18. gadsimta taustiņinstrumentālisti bija izcili improvizatori, kādēļ improvizācija pazudusi no 20. gadsimta mūzikas izglītības programmām, kā mūsdienu studenti var apgūt klasiskos improvizācijas stilus - skaistus un tonālus, nevis mehāniskus un atonālus. Koncertā profesors uz vietas improvizē 18. gadsimta stilos, veidojot tādas formas kā tokātu, čakonu, franču uvertīru un fūgu. Visa koncertā dzirdamā mūzika ir radīta uz vietas, klausītāju priekšā un neviens no skaņdarbiem nav iepriekš sagatavots.

Studiju kurss paredzēts 5. un 6. semestra bakalauriem.

Kurss paredzēts 2. semestra maģistrantiem.

C daļas studiju kurss 5. un 6. semestra bakalauriem.

Mūzikas teorija un analīze
Polifonija (3. - 4. semestris)
Polifonija (3. - 4. semestris)
Mūzikas teorija un analīze
Mūzikas teorija un analīze
Mūzikas teorija un analīze
Mūzikas mācīšanas un kora darba metodika 7. semestrī aktualizē mūzikas mācīšanas pamatnostādnes Latvijā un pasaulē

Mūzikas mācīšanas metodikas kurss ietver mūzikas mācīšanas pamatnostādnes, principus, darba formas, metodes, paņēmienus un radošus uzdevumus


Mūzikas mācīšanas metodikas kurss ietver mūzikas mācīšanas pamatnostādnes, principus, darba formas, metodes, paņēmienus un radošus uzdevumus


Mūzikas mācīšanas metodikas kurss ietver mūzikas mācīšanas pamatnostādnes, principus, darba formas, metodes, paņēmienus un radošus uzdevumus


Mūzikas mācīšanas metodikas kurss ietver mūzikas mācīšanas pamatnostādnes, principus, darba formas, metodes, paņēmienus un radošus uzdevumus


Mūzikas forma (6. semestris)
Mūzikas forma (5. semestris)
Metodikas kurss piedāvā teorētiskus pamatprincipus, praktiskas darba formas un metodiskās aktivitātes mūzikas mācīšanai pirmsskolā
Mūsdienu kompozīcijas tehnikas
Latviešu mūzikas vēsture
Latviešu mūzikas vēsture
Kora darba metodika (4. semestris)
Studiju kursa Harmonija satura mērķis ir nostiprināt priekšstatu un zināšanas par harmoniju kā mūzikas valodas svarīgu un nozīmīgu daļu, balstoties uz Antīkās kultūras, viduslaiku kultūras un Eiropas kultūrvēstures Jaunā laika (no renesanses līdz 21. gadsimtam) mūzikas mākslas mantojumu un tradīcijām
Studiju kursa Harmonija satura mērķis ir nostiprināt priekšstatu un zināšanas par harmoniju kā mūzikas valodas svarīgu un nozīmīgu daļu, balstoties uz Antīkās kultūras, viduslaiku kultūras un Eiropas kultūrvēstures Jaunā laika (no renesanses līdz 21. gadsimtam) mūzikas mākslas mantojumu un tradīcijām.
Kursa mērķis paplašināt zināšanas filosofijā, iepazīstoties ar mūsdienu filosofijas specifiku.
Iegūt zināšanas par filosofijas priekšmetu, filosofijas kursa tēmām un norisi.
Dot priekšstatu par ētikas priekšmetu, ētisko uzskatu vēsturisko attīstību, un ētikā risināmo problēmu loku.
Elektroakustiskās mūzikas kursu apgūst kompozīcijas nodaļas studenti 6. un 7. studiju semestrī
Studiju kurss sniedz zināšanas taustiņinstrumentu spēles metodikas inovācijās profesionālā maģistra studiju programmas Mūzika trešā semestra studējošajiem.
A-daļas studiju kurss "Uzņēmējdarbības pamati (darba tiesiskās attiecības; autortiesības un blakus tiesības; civilā aizsardzība; vides aizsardzība)" paredzēts profesionālā bakalaura studiju programmu 2. semestra studentiem.
Studiju kurss paredzēts profesionālā un akadēmiskā maģistra studiju programmu 1. semestra studējošajiem.
A-daļas studiju kurss "Profesionālā etiķete" paredzēts 3. semestra maģistrantiem
This course is designed for foreign exchange students visiting JVLMA.
(3., 4. semestris, Kompozīcijas, SOD, POD, Mūzikas vēstures, teorijas un žurnālistikas studenti)
3. semestra Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles programmas studenti un attiecīgo instrumentu spēles pedagogi
Studiju kurss "Ievads kultūras analīzē" paredzēts profesionālā bakalaura studiju programmu 2. semestra studentiem (A daļa). Docētājs - Andrejs Mūrnieks (15 kontaktstundas ar ieskaiti).
A daļas studiju kurss 3. un 4. semestra bakalauriem.

Projekts izstrādāts ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu, līgums 2018-1-KMA100-P Kkf

Projekta norises laiks: 3.04.–31.10.2018.

Projekta vadītāja: Prof. Dr. Lolita Fūrmane

Projekta līdzstrādnieki: Dr. Zane Prēdele, Dr. Ieva Rozenbaha,  Dr. Ilze Šarkovska-Liepiņa, JVLMA doktorante Kristiāna Vaickovska, JVLMA studentes Gunda Miķelsone un Anna Marta Burve  

Viesu piekļuve tiek nodrošināta, sūtot pieprasījumu uz e-pastu zane.predele@jvlma.lv .