Available courses

Vieta aktuālās informācijas apkopošanai un apmaiņai starp Kompozīcijas programmas studentiem, katedras vadītāju un Studiju programmu direkciju.

Iestājpārbaudījuma Mūzikas teorija un analīze uzdevumu paraugi

Apakšprogramma Skaņu režija


Iestājpārbaudījuma Mūzikas teorija un analīze uzdevumu paraugi

Apakšprogramma Akadēmiskā mūzika (Vokālā mūzika)


Mūzikas, teātra mākslas, dejas, vizuālās mākslas skolotājs (profesionālā bakalaura studiju programma)

  • Akadēmiskās dziedāšanas skolotājs


Iestājpārbaudījuma Mūzikas teorija un analīze uzdevumu paraugi

Apakšprogramma Akadēmiskā mūzika

  • (instrumentālā mūzika, specializācijas Klavierspēle, Ērģeļspēle, Akordeona spēle, Vijoļspēle, Alta spēle, Kontrabasa spēle, Arfas spēle, Kokles spēle, Ģitāras spēle, Pūšaminstrumentu spēle, Sitaminstrumentu spēle)

Apakšprogramma Senā mūzika

  • Vēsturiskā instrumenta spēle un Vokālā mūzika

Apakšprogramma Diriģēšana

  • Kora diriģēšana, Simfoniskā orķestra diriģēšana, Pūtēju orķestra diriģēšana

Apakšprogramma Kompozīcija

Apakšprogramma Muzikoloģija

  • Mūzikas vēsture, teorija un žurnālistika

  • Etnomuzikoloģija

Mūzikas, dejas un mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotājs (īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programma)

  • Mūzikas skolotājs (visas specializācijas)

Mūzikas, teātra mākslas, dejas, vizuālās mākslas skolotājs (profesionālā bakalaura studiju programma)

  • Skolotājs mūzikā un kultūras studijās (visas specializācijas, izņemot populārās un džeza mūzikas skolotājs-džeza instrumentu spēles skolotājs, džeza mūzikas dziedāšanas skolotājs; akadēmiskās dziedāšanas skolotājs)

Sagatavots projekta “Labas pārvaldības nodrošināšana Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā” nr. 8.2.3.0/18/A/013 ietvarosKurss iepazīstina ar vispārīgiem baroka laikmeta mūzikas atskaņošanas principiem, raugoties no vēsturiski informētas atskaņošanas prakses pozīcijām. Studējošais iegūst zināšanas par baroka mūzikas stilistiku raksturojošiem aspektiem, tos saistot ar zināšanām par Eiropas un pasaules zemju vēsturi, kultūru, mākslu, filosofiju, mitoloģiju, estētiku, attiecīgi izprotot atšķirības un arī līdzības starp dažādu laikmetu un reģionu ietekmējošiem faktoriem, fenomeniem.


Elektroakustiskās mūzikas kursu apgūst kompozīcijas nodaļas studenti 6. un 7. studiju semestrī
Studiju kursa Harmonija satura mērķis ir nostiprināt priekšstatu un zināšanas par harmoniju kā mūzikas valodas svarīgu un nozīmīgu daļu, balstoties uz Antīkās kultūras, viduslaiku kultūras un Eiropas kultūrvēstures Jaunā laika (no renesanses līdz 21. gadsimtam) mūzikas mākslas mantojumu un tradīcijām

Studiju kurss izstrādāts Eiropas Sociālā fonda projekta "Labas pārvaldības nodrošināšana Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā" Nr.8.2.3.0./18/A/013 projekta ietvaros

Studiju kurss sniedz zināšanas taustiņinstrumentu spēles metodikas inovācijās profesionālā maģistra studiju programmas Mūzika trešā semestra studējošajiem.

Klasiskās improvizācijas profesors Džons Mortensens (klavieres, ASV) - lekcija, meistarklase, JVLMA studējošo koncerts un profesora koncerts LMT kamerzālē (17.04.2018.).

Profesors Džons Mortensens ir viens no vadošajiem speciālistiem klasiskās improvizācijas jomā. Viņš regulāri ar koncertiem un meistarklasēm viesojas ASV un Eiropas koledžās un universitātēs, sniedzot arī apjomīgus improvizāciju koncertus 18. un 19. gadsimta mūzikas stilos. Drīzumā "Oxford University Press" laidīs klajā viņa grāmatu par klasisko improvizāciju.
Lekcijā JVLMA Džons Mortensens velta uzmanību trijiem jautājumiem - kādēļ gandrīz visi 18. gadsimta taustiņinstrumentālisti bija izcili improvizatori, kādēļ improvizācija pazudusi no 20. gadsimta mūzikas izglītības programmām, kā mūsdienu studenti var apgūt klasiskos improvizācijas stilus - skaistus un tonālus, nevis mehāniskus un atonālus. Koncertā profesors uz vietas improvizē 18. gadsimta stilos, veidojot tādas formas kā tokātu, čakonu, franču uvertīru un fūgu. Visa koncertā dzirdamā mūzika ir radīta uz vietas, klausītāju priekšā un neviens no skaņdarbiem nav iepriekš sagatavots.

Kora darba metodika (4. semestris)
Studiju kurss paredzēts profesionālā un akadēmiskā maģistra studiju programmu 1. semestra studējošajiem.

Latvian language (for beginners and Erasmus students)

Studiju kurss izstrādāts Eiropas Sociālā fonda projekta "Labas pārvaldības nodrošināšana Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā" Nr.8.2.3.0./18/A/013 projekta ietvaros


Mūsdienu kompozīcijas tehnikas
Mūzikas forma (5. semestris)

Mūzikas mācīšanas metodikas kurss ietver mūzikas mācīšanas pamatnostādnes, principus, darba formas, metodes, paņēmienus un radošus uzdevumus


Mūzikas teorija un analīze
Mūzikas teorija un analīze
Mūzikas teorija un analīze

Kurss paredzēts studiju programmas "Mūzikas, teātra mākslas, dejas, vizuālās mākslas skolotājs" 2. studiju gada studentiem.

A-daļas studiju kurss "Profesionālā etiķete" paredzēts 3. semestra maģistrantiem