Vietnes jaunumi

Admin User attēls
Informācija
nosūtīja Admin User — trešdiena, 2017. gada 18. oktobris, 13:40
 

Informējam, ka e-studiju vides pieejas dati esošajiem JVLMA studējošajiem pieejami sūtot e-pastu uz it@jvlma.lv vai lietojot nosūtītos pieejas datus. STUDENTU PAŠU IZVEIDOTIE KONTI TIKS DZĒSTI - pašrocīga kontu izveide paredzēta potenciālajiem reflektantiem. Pieeja JVLMA nodrošinātajiem e-studiju kursiem tiks īstenota TIKAI caur JVLMA izveidotajiem lietotāju kontiem.

 

Pieejamie kursi

Sagatavošanas kurss mūzikas teorijā

Kurss paredzēts, lai sagatavotos iestājeksāmeniem JVLMA.

Sagatavošanas kurss mūzikas literatūrā

Kurss paredzēts, lai sagatavotos iestājeksāmeniem JVLMA.

Mūzikas teorija un analīze
Polifonija (3. - 4. semestris)
Polifonija (3. - 4. semestris)
Mūzikas teorija un analīze
Mūzikas teorija un analīze
Mūzikas teorija un analīze
Mūzikas mācīšanas un kora darba metodika 7. semestrī aktualizē mūzikas mācīšanas pamatnostādnes Latvijā un pasaulē

Mūzikas mācīšanas metodikas kurss ietver mūzikas mācīšanas pamatnostādnes, principus, darba formas, metodes, paņēmienus un radošus uzdevumus


Mūzikas mācīšanas metodikas kurss ietver mūzikas mācīšanas pamatnostādnes, principus, darba formas, metodes, paņēmienus un radošus uzdevumus


Mūzikas mācīšanas metodikas kurss ietver mūzikas mācīšanas pamatnostādnes, principus, darba formas, metodes, paņēmienus un radošus uzdevumus


Mūzikas mācīšanas metodikas kurss ietver mūzikas mācīšanas pamatnostādnes, principus, darba formas, metodes, paņēmienus un radošus uzdevumus


Mūzikas forma (6. semestris)
Mūzikas forma (5. semestris)
Metodikas kurss piedāvā teorētiskus pamatprincipus, praktiskas darba formas un metodiskās aktivitātes mūzikas mācīšanai pirmsskolā
Mūsdienu kompozīcijas tehnikas
Latviešu mūzikas vēsture
Latviešu mūzikas vēsture
Kora darba metodika (4. semestris)
Studiju kursa Harmonija satura mērķis ir nostiprināt priekšstatu un zināšanas par harmoniju kā mūzikas valodas svarīgu un nozīmīgu daļu, balstoties uz Antīkās kultūras, viduslaiku kultūras un Eiropas kultūrvēstures Jaunā laika (no renesanses līdz 21. gadsimtam) mūzikas mākslas mantojumu un tradīcijām
Studiju kursa Harmonija satura mērķis ir nostiprināt priekšstatu un zināšanas par harmoniju kā mūzikas valodas svarīgu un nozīmīgu daļu, balstoties uz Antīkās kultūras, viduslaiku kultūras un Eiropas kultūrvēstures Jaunā laika (no renesanses līdz 21. gadsimtam) mūzikas mākslas mantojumu un tradīcijām.
Kursa mērķis paplašināt zināšanas filosofijā, iepazīstoties ar mūsdienu filosofijas specifiku.
Iegūt zināšanas par filosofijas priekšmetu, filosofijas kursa tēmām un norisi.
Dot priekšstatu par ētikas priekšmetu, ētisko uzskatu vēsturisko attīstību, un ētikā risināmo problēmu loku.
Elektroakustiskās mūzikas kursu apgūst kompozīcijas nodaļas studenti 6. un 7. studiju semestrī
Studiju kurss sniedz zināšanas taustiņinstrumentu spēles metodikas inovācijās profesionālā maģistra studiju programmas Mūzika trešā semestra studējošajiem.
A-daļas studiju kurss "Uzņēmējdarbības pamati (darba tiesiskās attiecības; autortiesības un blakus tiesības; civilā aizsardzība; vides aizsardzība)" paredzēts profesionālā bakalaura studiju programmu 2. semestra studentiem.
Vispārējās izglītības mūzikas skolotāju studiju kurss "Informācijas tehnoloģijas" (7.semestris)
Studiju kurss paredzēts profesionālā un akadēmiskā maģistra studiju programmu 1. semestra studējošajiem.
A-daļas studiju kurss "Profesionālā etiķete" paredzēts 3. semestra maģistrantiem
This course is designed for foreign exchange students visiting JVLMA.
(3., 4. semestris, Kompozīcijas, SOD, POD, Mūzikas vēstures, teorijas un žurnālistikas studenti)
3. semestra Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles programmas studenti un attiecīgo instrumentu spēles pedagogi
Studiju kurss "Ievads kultūras analīzē" paredzēts profesionālā bakalaura studiju programmu 2. semestra studentiem (A daļa). Docētājs - Andrejs Mūrnieks (15 kontaktstundas ar ieskaiti).
A daļas studiju kurss 3. un 4. semestra bakalauriem.