Kursu kategorijas

 
Studiju e-kursi 
 Augstskolas didaktika
 Introduction to Project ManagementKopsavilkums
 Pedagoģija (prof/3.semestris)Kopsavilkums
 Pedagoģija (skol/3.semestris)
 Informācijas tehnoloģijas (mūzikas skolotāji, 7.semestris, 2014)Šim kursam nepieciešama reģistrācijas atslēga
 Akustiskā ekoloģija
 Informācijas tehnoloģijas (izvēles C daļa)Šim kursam nepieciešama reģistrācijas atslēga
 Kultūras socioloģija
 Angļu valodaKopsavilkums
 Mūzikas skolotāju testa kurssKopsavilkums
 Psiholoģija (visp.1.kurss 2.semestris)
 Psiholoģija (visp.1.kurss 1.semestris)
 Pētniecības psiholoģiskie aspekti (ped. 2.kurss 2.semestris)
 Attīstības psiholoģija (ped.1. kurss 2. semestris)
 Kognitīvā psiholoģija (ped.1.kurss 1. semestris)
 Literatūra mūzikāKopsavilkums
 Profesionālā etiķeteKopsavilkums
 Karla Orfa instrumentārijs - sitaminstrumentu spēle VII semestris
 Informācijas tehnoloģijas (mūzikas skolotāji, 7.semestris)Šim kursam nepieciešama reģistrācijas atslēgaKopsavilkums
 Skatuves uzvedības kultūraKopsavilkums
 Uzņēmējdarbības pamatiKopsavilkums
 Baltijas Laikmetīgā mūzika (bakalauri 5./7. semestris)
 Filozofija un estētika
 Opera un mūzikas teātris 20. gadsimtā (5./7. semestris)
 Inovācijas taustiņinstrumentu spēles metodikā (3.semestris, maģistrantūra)Kopsavilkums
 Elektrotehnika un elektronika
 Akustika
 Elektroakustiskā mūzika (6. semestris)Kopsavilkums
 Elektroakustiskā mūzika (7. semestris)Kopsavilkums
 Ētika (7. semestris)Kopsavilkums
 Filozofija (7. semestris)Kopsavilkums
 Filozofija (8. semestris)Kopsavilkums
 Harmonija (1. semestris)Kopsavilkums
 Harmonija (2. semestris)Kopsavilkums
 Kora darba metodika (4. semestris)Kopsavilkums
 Latvijas mūzikas vēsture (3. semestris)Kopsavilkums
 Latvijas mūzikas vēsture (4. semestris)Kopsavilkums
 Mākslas vēsture (5. semestris)Kopsavilkums
 Mākslas vēsture (6. semestris)Kopsavilkums
 Mūsdienu kompozīcijas tehnikas (6. semestris)Kopsavilkums
 Mūsdienu kompozīcijas tehnikas (7. semestris)Kopsavilkums
 Mūsdienu māksla (brīvā izvēle, maģistrantūra)Kopsavilkums
 Mūzika pirmsskolā (5. semestris)Kopsavilkums
 Mūzikas forma (5. semestris)Kopsavilkums
 Mūzikas forma (6. semestris)Kopsavilkums
 Mūzikas mācīšanas metodika (1. semestris)Kopsavilkums
 Mūzikas mācīšanas metodika (2. semestris)Kopsavilkums
 Mūzikas mācīšanas metodika (3. semestris)Kopsavilkums
 Mūzikas mācīšanas metodika (6. semestris)Kopsavilkums
 Mūzikas mācīšanas un kora darba metodika (7. semestris)Kopsavilkums
 Mūzikas teorija un analīze (1. semestris)Kopsavilkums
 Mūzikas teorija un analīze (2. semestris)Kopsavilkums
 Mūzikas teorija un analīze (3. semestris)Kopsavilkums
 Mūzikas teorija un analīze (4. semestris)Kopsavilkums
 Mūzikas vēsture (1.semestris)
 Mūzikas vēsture (2. semestris)
 Mūzikas vēsture (3.semestris)
 Mūzikas vēsture (4. semestris)
 Mūzikas vēsture (5.semestris)Kopsavilkums
 Mūzikas vēsture (6.semestris)
 Mūzikas vēsture (7. semestris - Andris Vecumnieks)
 Mūzikas vēsture (7. semestris - Gundega Šmite)
 Mūzikas vēsture (8. semestris)
 Polifonija (3. semestris)Kopsavilkums
 Polifonija (4. semestris)Kopsavilkums
 Vokālā darba metodika (6. semestris)Kopsavilkums
 Karla Orfa instrumentārijs - sitaminstrumentu spēle VI semestris
 Pedagoģiskā psiholoģija (ped.1.kurss 2. semestris)
 Personības attīstība psiholoģijā (ped.2.kurss 1.semestris)

Dažādi 
 Dokumenti tests
 Ievads kultūras analīzēKopsavilkums
 Diplomreferātu izstrāde mūzikas skolotājiem (2013)
 S.Ratnieces atvērtā lekcija "Lietišķie raksti"Šis kurss ir pieejams vieslietotājiem
 Mūsdienu literatūraKopsavilkums
 Latviešu valodas kultūra (lietišķie raksti)Kopsavilkums
 JVLMA e-studiju lietotāju palīgiŠis kurss ir pieejams vieslietotājiemKopsavilkums
Sagatavošanas kursi 
 Atvērtā lekcija IT izmantošana studiju procesāŠis kurss ir pieejams vieslietotājiem
 BibliotēkaŠis kurss ir pieejams vieslietotājiem
 Sagatavošanas kurss mūzikas literatūrāŠis kurss ir pieejams vieslietotājiemKopsavilkums
 Sagatavošanas kurss mūzikas teorijāŠis kurss ir pieejams vieslietotājiemKopsavilkums
Darbi 
 Dokumenti tests